Sự kiện

01:45 | 20/01/2017
Khảo sát về Giáo dục KNS trường ĐH Đồng Nai Nhằm mục đích nâng cao chất lượng GDKNS tại trường ĐH Đồng Nai; chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi từ các bạn SV đã tham gia khóa học KNS tại trường. Các thông tin chỉ phục vụ nghiên cứu không ảnh hưởng đến cá nhân.
11:41 | 19/01/2017
Tình yêu diệu kỳ “Chỉ khi nào ta thật sự nhận ra rằng mình không có nhiều thời gian trên cõi đời này – và cũng không thể nào biết được khi nào lượng thời gian của ta sẽ hết – thì lúc ấy ta mới sống mỗi ngày thật trọn vẹn, sống như thể đó là ngày cuối cùng mình còn được sống.” ~ Elisabeth Kbler–Ross
11:41 | 19/01/2017
Những con đường không lót đá
02:49 | 19/01/2017
Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Hội thảo Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến phát triển thương mại của Việt Nam”