Sự kiện

Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

02:49 | 19/01/2017
Hội thảo Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến phát triển thương mại của Việt Nam”

8h30’ ngày 25 tháng 11 năm 2016, Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến phát triển thương mại của Việt Nam” mã số : ĐTKHCN.120/16 do ThS. Đỗ Quang làm Chủ nhiệm.

Tham dự hội thảo có Lãnh đạo Viện, các thành viên hội đồng khoa học của Viện, các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ quản lý công tác trong và ngoài Viện, các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài.

Tại Hội thảo, sau khi Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài, có nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá của các chuyên gia bình luận, các nhà khoa học và cán bộ quản lý cả về những thành công, kết quả đã đạt được của đề tài, đồng thời chỉ ra những hạn chế cũng như nghị khuyến nghị, định hướng cho ban chủ nhiệm đề tài những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để nâng cao giá trị khoa học của đề tài.

Hội thảo kết thúc vào hồi 10h30’ cùng ngày.