Sự kiện

Khảo sát về Giáo dục KNS trường ĐH Đồng Nai

01:45 | 20/01/2017
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng GDKNS tại trường ĐH Đồng Nai; chúng tôi mong muốn nhận được thông tin phản hồi từ các bạn SV đã tham gia khóa học KNS tại trường. Các thông tin chỉ phục vụ nghiên cứu không ảnh hưởng đến cá nhân.
Các tin khác