Đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề)

0

Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh có thể xem đáp án đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 (24 mã đề) dưới đây.

Sáng ngày 10/3, thí sinh đã ʙắᴛ đầu bài thi môn Hóa trong bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên. Thí sinh được yêu cầu tuân thủ ᴛʜời gian làm bài và không được rời khỏi trường thi trước khi chuông báo hoàn thành xong cả 3 bài.

Dưới đây là đáp án gợi ý đề thi môn Hóa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020.

(F5 để cập nhật)

Sự kiện

THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020

Cập nhật NaN-NaN-NaN NaN:NaN:NaN12 tin bài

  • THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020

Nguồn: https://m.kenh14.vn/dap-an-de-thi-mon-hoa-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2020-24-ma-de-20200810081141136.chn