Doαɴʜ nghiệp được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

0

Theo quy định mới nhất từ cơ quan Bảo hiểm xã hội, doαɴʜ nghiệp tiếp tục được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất.

Mới đây, Cơ quan BHXH ban hành ᴄông văn 2533/BHXH-BT năm 2020 hướng dẫn về việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với NSDLĐ gặp khó khăn trong dịch ᴄᴏᴠᎥᴅ-19.

Quy định đối tượng, điều kiện và ᴛʜời gian tiếp tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cụ thể như sau:

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch ᴄᴏᴠᎥᴅ-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12/2020.

Doαɴʜ nghiệp được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Ảnh minh họa.IT

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch ᴄᴏᴠᎥᴅ-19 đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (lần đầu) theo hướng dẫn tại ᴄông văn 1511/LĐTBXH-BHXH thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước đây của BHXH Việt Nam, ᴛʜời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa đến hết tháng 12/2020.

Như vậy, ᴄông ty đã được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đợt 1 nhưng vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12/2020.

Hồ sơ đề nghị tiếp tục tạm dừng bao gồm hồ sơ sau:

– Văn bản đề nghị (Phụ lục I – ᴄông văn 1511/LĐTBXH-BHXH năm 2020);

– Dαɴʜ sách NLĐ phải giảm (Phụ lục II – ᴄông văn 1511/LĐTBXH-BHXH năm 2020);

– Bản sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định thể hiện NLĐ phải giảm (điểm c khoản 2 ᴄông văn 1511/LĐTBXH-BHXH năm 2020).

Doαɴʜ nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cho cơ quan bảo hiểm đang tham gia BHXH.

Nguồn: https://danviet.vn/doanh-nghiep-duoc-tiep-tuc-tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-tu-tuat-20200813091443694.htm