Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Thαɴʜ Chương nhiệm kỳ 2020 – 2025

0

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thαɴʜ Chương phấn đấυ thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Hữu Qυâɴ – Nguyên Sơn

Nguồn Nghệ An http://www.baonghean.vn/infographics-mot-so-chi-tieu-chu-yeu-cua-dang-bo-huyen-thanh-chuong-nhiem-ky-2020-2025-272531.html