Ngày thi thứ 2 tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020: Thí sinh liên tục đi muộn, quên Atlat, quên giấy tờ

0

Sáng ngày 10/8, các thí sinh sẽ bước vào bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 thứ 3 với một trong 2 tổ hợp thi là Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, được thi dưới hình thức trắc nghiệm, mỗi môn kéo dài 50 phút.

Sáng ngày 10/8, các thí sinh tiếp tục bước vào bài thi thứ 3 – tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sự, Địa lý, GDCD) và Khoa học tự nhiên (Hóa học, Sinh học, Vật lý). Mỗi môn diễn ra trong ᴛʜời gian 50 phút với 50 câu trắc nghiệm và được thực hiện dưới hình thức trắc nghiệm.

Khác với mọi năm, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020, thí sinh chỉ được lựa chọn 1 tổ hợp duy nhất thay vì có thể cho chọn cùng lúc 2 tổ hợp thi để làm. Mỗi bài thi tổ hợp có điểm toàn bài để xét ᴄông nhận tốt nghiệp THPT và điểm các môn thành phần để hỗ trợ khai thác sử dụng kết quả thi cho các mục đích khác.

Theo Bộ GD&ĐT, trong tổng số hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, có hơn 498.000 (55,38%) thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục ᴄông dân). 

Nguồn: https://m.kenh14.vn/ngay-thi-thu-2-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-2020-thi-sinh-du-thi-6-mon-trong-buoi-sang-20200810062016636.chn